Sizi Etkileyecek Sekiz Küresel Trend

 
veri-2.jpg

Değişim yaşamın kanunudur ve sadece geçmişe ya da bugüne bakanların, geleceği kaçıracakları muhakkaktır.” –John F. Kennedy

Engin değişimler çağında yaşıyoruz; sosyal, teknolojik, ekonomik, çevresel, politik ve hatta spiritüel değişimler. Artık geçmiş tecrübelere ve gelecekte yaşamın öngörülebilir olacağı fikrine yaslanamayız. Bu yeni dünyada, değişim ne sınır tanıyor ne de ayrımcılık yapıyor, bilakis toplumun her kesimini etkisi altına alıyor.

 

Bugünkü dünya, eski değişim kuvvetinin bir sonucu. Geleceğin ise yeni değişim kuvvetlerinin etkisiyle şekilleneceğini biliyoruz. Hatta bunların bir kısmı trendler yoluyla bugünden görülebilir durumda, diğer bir kısmı ise o kadar belirgin değil. Her iki tür değişim de gelecekte dünyanın işleyişini ciddi ölçüde değiştirme potansiyeline sahip. Değişimlere nasıl cevap vermeyi tercih ettiğiniz, aynı ölçüde engin fırsatları da beraberinde getirecek.

 

Trend nedir? Belli bir süre boyunca, birbiriyle ilgili gözlemler arasında bağlantı kurularak belirlenen bir değişim örüntüsüdür. Nispeten kalıcı bir değişime doğru yavaş yavaş evrilen ve bir pazarın geleceği üzerinde uzun vadeli etki oluşturma potansiyeli taşıyan davranışlar olarak kabul edilir. Bir trendin ifade şekli ülkeler, sektörler ve demografiler arasında değişebilir.

 

Neden trendleri anlamak bu kadar önemlidir? Hayatta fazla kesinlik yoktur. Emin olduğumuz birşey varsa o da geleceği önceden belirlemenin veya öngörmenin mümkün olmadığıdır ama gelecek üzerinde etkide bulunulabilir. Bugün yaptığımız seçimler yoluyla geleceği etkilemek mümkündür. Bugünden belli olan trendler ve yükselen konular yoluyla gelecekte neler olabileceğine ve insanların gelecekte neler isteyebileceğine, nelere ihtiyaç duyabileceğine veya nelere inanabileceğine dair bilgili ve güvenilir bir bakış açısı geliştirerek geleceği etkileyebiliriz.

 

Ipsos MORI Küresel Trendler 2017 araştırması, muhtemelen türünün en geniş çalışması olarak, 23 ülkede 18.000’den fazla kişiyle yapılan anketlerin sonuçlarını kapsıyor. Bu online araştırma geçen sonbaharda Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Meksika, Japonya, Peru, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye ve A.B.D.’deki 16 ila 64 yaş arası (A.B.D. ve Kanada’da 18 ila 64 yaş arası) yetişkinler arasında yürütülmüş.

 

Araştırmaya katılanlara gelenekten güvene, markalardan iş dünyasına, toplumdan sosyal medyaya, farklılıklardan alışkanlıklara kadar pek çok konudaki tutum ve davranışları hakkında 400’den fazla soru sorulmuş, böylelikle en azından araştırmaya dahil edilen 23 ülkenin ve hatta günümüz dünyasının eşsiz bir fotoğrafı çekilmiş. Çinli katılımcılara bütün sorular sorulmamış!

veri-3.jpg

Çalışmada, bugün ortaya çıktığı bilinen ve gelecekte de devam edecek olan altı itici güç özetleniyor: Teknolojik değişim, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, politik değişim ve çok kutupluluk, ülke içi ve ülkeler arası eşitsiz ekonomik büyüme, nüfus değişimi ve son olarak küreselleşme ve göç. Bu altı husus, belirlenen sekiz küresel trendin dayanağını oluşturuyor.

veri-4.jpg

Belirlenen sekiz küresel trend ise şöyle: Elitler Krizi, Belirsizlik Yeni Normalimizdir, Dikkat Çekme Savaşı, Basitlik ve Kontrol Arayışı, Geleneğin Yükselişi ve Yine Yükselişi, Nesillerarası Gerilim, Daha Sağlıklı Bir Dünya ve İyimserlik Uçurumu.

veri-5.jpg
veri-6.jpg

Elitler Krizi dünya çapında popülist haraketlerin yükselişiyle ve insanlarda, kendilerini anlamayan ve umursamayan bir düzen ve politik elitler tarafından görmezden gelindikleri hissinin artışı ile kendini gösteriyor. 23 ülkenin her birinde çoğunluk “ekonomiye zenginlerin ve güçlülerin lehine hile karıştırıldığına” ve kendi “hükümetlerinin kendileri gibi insanların sorunlarına öncelik vermediğine” inanıyor.

veri-7.jpg

Belirsizlik Yeni Normalimizdir:  Hemen hemen bütün ülkelerde insanlar 20 ila 30 yıl öncesine göre çok daha iyi koşullarda yaşamasına rağmen güvenlik, politika, çevre ve teknolojik hız gibi pek çok konuda büyük endişeler bulunmakta. Açıkça verilen mesaj şu: “Geçmişten uzaklaşmış, bugünden memnuniyetsiz ve gelecekten endişeli olma hissi.”

veri-8.jpg
veri-10.jpg

Dikkat Çekme Savaşı amansız bir mücadele. Araya giren reklamlar yepyeni boyutlara ulaştı öyle ki tüketicilerin neredeyse üçte ikisi ekrana bakarak çok fazla vakit harcadıklarını düşünüyor! İngiltere’de bir kişi günde ortalama 220 kereden fazla ekrana bakıyor. Ayrıca kesinti kalitesi hayli şaibeli, yani görüşülen kişilerin %75’i gördükleri reklamların ilgisiz olduğunu söylüyor, %82’si ise reklamların yapmaya çalıştıkları şeyi engellediğine inanıyor, sonuçta %57 reklam engelleyici kullandığını iddia ediyor.

veri-11.jpg
 
veriDavid Ogilvy