Ortaklıklar İnovasyonun Yolunu Nasıl Açar?

Bütün şirketler başarılı olmak ve fark yaratmak ister. Büyük, yerleşik şirketler bu isteklerini gerçekleştirecek tarihe, güvene ve ölçeğe sahip olduğunu düşünür. Küçük ve genç şirketler ise çevikliklerine, taze bakış açılarına ve hızlarına güvenir.

 

Elbette bu soruya verilecek tek bir doğru yanıt yoktur. Büyük şirketler pek çok konuda iyidirler, küçük şirketler de. Procter and Gamble’ın eski CMO’su Jim Stengel’in yeni kitabı Unleashing the Innovators’da (İnovatörlerin Yolunu Açmak)  söz edildiği gibi, hem büyük hem de küçük şirketlerin birbirinden öğrenecekleri çok şey vardır ve birbirleriyle ortaklığa girerek başarı kazanmaları mümkündür. Yerleşik şirketlerin bu tür ortaklıklar sayesinde elde edeceği kavrayış, gençlik aşısı yerine geçebilir.

 

Stengel ve kitabın diğer yazarı Tom Post bu kitap için kapsamlı bir niteliksel araştırma projesi yürütmüşler ve gerek büyük “asırlık” şirketler olsun (100 yıllık ya da daha eski şirketler) gerekse en fazla 5 yıldır faaliyet gösteren startuplar olsun, iş dünyasının her köşesinden insanlarla toplamda saatler süren söyleşiler gerçekleştirmişler. Bu niteliksel projeye destek olarak bir de OgilvyRED tarafından 201 şirketin katılımıyla yürütülen niceliksel bir çalışma var; bu yolla şirketlerin yelpazenin diğer ucundaki bir şirketle neden ortaklığa girdiklerine ve şirketlerin bu ortaklıklardan nasıl faydalandıklarına dair veriler toplanmış.

Jim Stengel Ogilvy New York ofisinde 2 Ekim’de düzenlenen kitap tanıtım etkinliğinde

Jim Stengel Ogilvy New York ofisinde 2 Ekim’de düzenlenen kitap tanıtım etkinliğinde

Asırlık şirketlerin startuplarla ortaklığa girme sebeplerinden biri çok açık: teknoloji. Büyük, yerleşik bir şirket için yeni bir teknolojiyi işine entegre etmek güç bir görev olabilir, bu konuda yardım sağlayacak genç bir ortak bulmak ilk akla gelecek çözüm gibi görünebilir. Ancak, verilerden anlaşıldığına göre pek çok asırlık şirket startuplarla girdikleri ortaklıklardan çok daha temel bir şey öğreniyor: şirket kültürüne ilişkin ana kavrayışlar ve işin günlük bazda nasıl yürütüleceği. Görüşülen asırlık şirketlerin %80’i bir startupla ortaklığa girdikten sonra, işlerini yürütmek konusunda değişikliğe uğradıklarını belirtiyor.

 

Stengel kitabın, yeni ortaklıklar arayışında olan startuplar ve asırlık şirketler için bir cins taktik tahtası işlevi gördüğünü söylüyor. Yeni bir ortaklığın her iki tarafı için de önemli olan, doğru zihniyetle adım atmak. Eğer ortaklık yalnızca yeni bir teknoloji ya da beceri değil temel bir kavrayış edinmek amacını güdüyorsa, sonuçlar kalıcı olabilir.

 

Ancak, yeni ortaklıklar oluşturmak kolay iş değil. Eskiden kalma şirketlerin ve yeni startupların işleyişlerinde, doğalarından kaynaklanan bir sürtüşme bulunmakta, dolayısıyla bol miktarda toslaşma beklemekte fayda var. Ama iyiye doğru dönüşüm hedefinin paylaşılması, her iki ortağın da başladıkları noktadan daha avantajlı bir konuma ulaşmalarını sağlayabilir.

 

Araştırmada görüşülen asırlık şirketlerinden birinin yöneticisi şöyle diyor: “[Ortağımız] düşünce şeklimizi ve kendimizi nasıl gördüğümüzü sorguladı. Elbette bu zor bir süreç oldu;  ancak öğrenmek, büyümek ve başarılı olmak için dönüşüme girmeyi göze almak gerek.”